VGAcordis website

 

Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Downloads
Aanmelding
Archief

Officiële ledental 
171

contributie

betaald in 2021

57

(zie onder aanmelding)

 

 

 

 

In memoriam Dion van Tilburg 4-4-2021
Onze collega Dion van Tilburg is op 25 februari 2021 overleden. Hij werd 79 jaar. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 
Absoluut dieptepunt bij Aegon pensioenadministratie 4-4-2021
Aegon maakt het steeds bonter. Op "mijnaegon.nl" is sinds februari geen enkele informatie meer te vinden over je ouderdomspensioen of je nabestaandenpensioen. Waar het bedrag voor mijn ouderdomspensioen zou moeten verschijnen staat de tekst "de hoogte van uw uitkering is nog niet bekend". Als ik mijn nabestaandenpensioen wil bekijken via de knop "ik kom te overlijden" gebeurt er helemaal niets! 
Ik heb op 9 maart een duidelijke brief geschreven aan Aegon en er is mij toen, via e-mail, beloofd dat ik binnen 15 werkdagen een antwoord zou krijgen. Dat zou er dus op 30 maart moeten zijn geweest. Nee dus. Ik ga reageren en zal jullie informeren.

De enige manier om de hoogte van je pensioen te achterhalen is via de website mijnpensioenoverzicht.nl. Voor uitleg kijk bij het onderwerp van  25-11-2020. 

 
Antwoord Aegon op e-mail 24-2-2021
Aegon excuseert zich voor de verwarring die ze veroorzaken met het invoeren van de nieuwe polisnummers. 
Er is één overkoepelend polisnummer en de oude polisnummers blijven op de achtergrond bestaan. 
Wat het partnerpensioen betreft schrijft men:
"Het klopt dat we op mijnaegonpensioen.nl niet de hoogte van het partnerpensioen vermelden. Voor de volledigheid vermelden we daarom hieronder de hoogte van uw partnerpensioen per 1 januari 2021."
Aegon gaat gewoon voorbij aan mijn bezwaar dat ze op de nieuwe website het partnerpansioen niet meer vermelden, terwijl ze dat op de oude website wèl deden. Ik zal hier heftig tegen protesteren. Het kan toch niet waar zijn dat gepensioneerden géén informatie krijgen over hun partnerpensioen. Wanneer ik geen bevredigend antwoord krijg zal ik een officiele klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
 
Perikelen over Pensioenoverzichten 15-1-2021
Aegon is de pensioenadministratie aan het veranderen en daarbij worden fouten gemaakt.
De volgende e-mail is vandaag naar Aegon gestuurd. 

L.S.

In de brief van 19 november 2020 werd gemeld dat mijn oude polisnummers (4x) zijn omgezet in een nieuw polisnummer.
Gisteren kreeg ik van Aegon 2 brieven waarin werd meegedeeld dat mijn pensioen is verhoogd. In de brieven staat onder "Ons kenmerk" het eerder genoemde nieuwe polisnummer vermeld. Het is mij niet duidelijk waarom ik 2 brieven zou moeten krijgen voor één polisnummer.
Nog onduidelijker wordt het als ik zie dat in elk van de brieven verschillende andere polisnummers worden genoemd van maar liefst 18 cijfers, waarbij deze cijfers geen enkele overeenkomst vertonen met mijn eerdere 4 polisnummers. Het is dus niet te achterhalen over welke polissen deze brieven gaan!
Hoogstwaarschijnlijk zijn het mijn 2 ouderdomspensioenpolissen.
Verder is het hoogst vervelend dat op de nieuwe Aegon website geen gegevens meer staan over mijn partnerpensioenpolissen (2x). Op de oude website stonden die wèl. Om informatie te krijgen over mijn partnerpensioen moet ik nu de informatie ophalen op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Echter, de informatie die hier staat heeft geen juridische waarde.
Blijkbaar ontgaat het Aegon dat in deze bizarre Corona-tijd ouderen veel waarde hechten aan duidelijkheid over het partnerpensioen dat voor velen angstig dichtbij komt.
Ik zou graag een reactie van u zien.

Met vriendelijke groeten,
Dr. H.H.W. Feijen
Voorzitter/secretaris van de Vereniging van gepensioneerden Acordis.
 
 
Hoe hoog is mijn ouderdomspensioen en mijn partnerpensioen? 25-11-2020
Het antwoord op deze vraag kon tot voor kort gevonden worden op de website mijnaegon.nl. Nu AEGON zijn pensioenadministratie naar Groningen heeft verhuisd en de administratie grondig aan het veranderen is, is het partnerpensioen voorlopig niet terug te vinden op de nieuwe website mijnaegonpensioen.nl
Er zijn nooit UPO's van het partnerpensioen verstuurd ondanks diverse inspanningen van de VGAcordis om dit voor elkaar te krijgen. Naar eigen zeggen kon Aegon dit administratief niet voor elkaar krijgen. Persoonlijk heb ik daarom in 2016 gevraagd om mij een overzicht te sturen van het partnerpensioen. Dat kreeg ik en dat is op dit moment het enige (schriftelijke) bewijs dat ik een partnerpensioen bij AEGON heb. Dit is een ongewenste situatie.
Je pensioenbedragen zijn echter toch te vinden, namelijk op mijnpensioenoverzicht.nl. De procedure is als volgt:
- ga naar de website mijnpensioenoverzicht.nl
- klik op Bekijk mijn pensioenoverzicht
- login met de DigiDapp of met DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Het laatste eventueel met controle via SMS
- klik op Bekijk mijn pensioenoverzicht. Als je op "U ontvangt AOW en pensioen" klikt, krijgt je de gegevens over je AOW en pensioen.
- Voor het partnerpensioen klik je in de keuzebalk bovenaan op "Als mijn situatie verandert".
- Klik op "Als ik overlijd" en op "Als ik nu overlijd". Hier zie je wat je partner krijgt.

Als je de bedragen op papier wilt hebben kun je op het blauwe veld rechtsboven met de tekst "Download uw pensioenoverzicht" klikken. 
Je kunt daarna kiezen of je een PDF-file mèt of zonder BSN (Burger Service Nummer) wilt downloaden.
De PDF-file komt linksonder op je scherm te staan. Na het openen van de file kun je hem afdrukken (rechtsboven).
Op deze wijze krijg je een recent overzicht (bij mij van 11-09-2020) van je pensioenen dat misschien nog van pas komt nu AEGON zijn pensioenadministratie aan het "omzetten" is.
 
Zilveren Kruis verhoogt de premies weinig 24-11-2020
De premies voor de zorgverzekering van Zilveren Kruis zijn ondertussen bekend. In onderstaande tabel zijn de premies van 2020 en 2021 bij elkaar gezet. De zwarte cijfers zijn de premies die op de website van Zilveren Kruis worden genoemd. De rode cijfers zijn de premies waarin de kortingen van onze collectiviteit zijn verwerkt. De kortingspercentages in 2021 zijn gelijk aan die van 2020. De blauwe cijfers zijn de bedragen die behoren bij mijn polis. De collectieve korting levert mij 263 euro op.

 
AEGON heeft de pensioenadministratie naar Groningen verplaatst 23-11-2020
AEGON heeft de pensioenadministratie naar Groningen verplaatst. Dat is niet zo erg interessant ware het niet dat men tegelijkertijd overgaat naar een ander administratiesysteem. Men zit nu in de zogenaamde transitiefase waardoor een aantal zaken niet voor elkaar zijn. 
Zo kunnen klanten die een aparte polis hebben voor het partnerpensioen nu (nog) niet zien hoe hoog dat pensioen is. Dat kon wèl in het oude systeem via mijnaegon.nl. 
Iedereen krijgt nu één pensioennummer waarin de polissen worden samengebracht. De bestaande polisnummers worden bewaard totdat alles soepel loopt. Een streefdatum wordt niet afgegeven. 
Als je een uitdraai wil hebben van een van de polissen aarzel dan niet en bel met 050-5827901. Men is gaarne bereid je van de gewenste informatie te voorzien.
Verder heb ik  AEGON gezegd dat ik pissig ben over de tekst in het UPO met betrekking tot de paragraaf "Verhoging pensioen". In de UPO van 2019 stond "Uw (voormalige) werkgever verhoogt uw opgebouwde pensioen jaarlijks met de prijsontwikkeling. Uw (voormalige) werkgever betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit geld dat hij daarvoor bij Aegon heeft gestort".   Tegen deze tekst heb ik al eens geprotesteerd omdat onze (voormalige) werkgever helemaal niets meer te maken heeft met ons pensioen.
In de UPO van 2020 is de tekst veranderd en wordt het nog mooier. Nu staat onder "Verhoging pensioen". "Uw voormalige werkgever verhoogt uw pensioen ieder jaar met de prijsontwikkeling. Dit betaalt hij met geld dat hij zelf extra bijdraagt........." 
Aan AEGON heb ik duidelijk gemaakt dat de voormalige werkgever al lang niet meer bestaat en daar echt geen geld meer vandaan komt. De "Verhoging pensioen" wordt door AEGON verhoogd en door AEGON betaald. Men zal de tekst aanpassen.
 
Inflatie eind september 2020 is 1,1 % 13-10-2020
Volgens het CBS is de Consumenten Prijs Index (CPI) per eind september 2020 1,1% hoger dan een jaar daarvoor. Dit betekent dat onze pensioenen per 1 januari 2021 met 1,1% verhoogd zullen worden.  
Overgang van OZF naar Zilveren Kruis voor ex-Diolen medewerkers 13-12-2019
Omdat Diolen bij OZF slechts een zogenaamde "gelegenheids collectiviteit" kon afsluiten is het niet mogelijk om daar, net als bij Acordis, een nieuwe collectiviteit van te maken.
Per 1 januari komt de Diolen collectiviteit daardoor te vervallen en worden de deelnemers "ïndividueel deelnemer". Een individuele deelnemer betaalt de premies die je op de website van Zilveren Kruis kunt vinden (dus geen enkele korting). 
We hebben geprobeerd om de gehele Diolen collectiviteit over te hevelen naar VGAcordis, maar daar wilde Zilveren Kruis niet aan meedoen. Men staat wèl toe dat als Diolen deelnemers lid worden van de VGAcordis ze alsnog aan de collectiviteit van de VGAcordis kunnen meedoen. Zilveren Kruis is zelfs zo ver gegaan dat ze in een brief aan de Diolen-deelnemers aangeven dat je mogelijk korting kunt krijgen als je lid wordt van de VGAcordis en hun collectiviteit. Ze vermelden zelfs de VGAcordis website voor nadere informatie.
Tot nu toe hebben zich echter pas 10 Diolen mensen (van de circa 160) opgegeven als lid van de VGAcordis en deze mensen zitten nu al in de Acordis collectiviteit. 
Waarom zo weinig? Denkt men dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen?
Dan even de cijfers.
Er wordt uitgegaan van een polis voor man plus vrouw.
Het verschil tussen géén korting of de VGAcordis collectiviteit is:
Uitsluitend basisverzekering 150 euro per jaar;
Basisverzekering + Aanvullend 2-sterren (vergelijkbaar met OZF Royaal) 268 euro per jaar;
Basisverzekering + Aanvullend 2-sterren + Tandarts 2-sterren 339 euro per jaar;
Basisverzekering + Aanvullend 2-sterren + Tandarts 3-sterren 513 euro per jaar.

Voor de tandartsverzekering worden 2 opties getoond. Dit is gedaan omdat we ervan overtuigd zijn dat de OZF Tand Royaal niet te vergelijken is met de ZK Tandarts 2-sterren, maar veel beter met de ZK Tandarts 3-sterren. OZF was namelijk een niet-dure zorgverzekeraar met uitstekende vergoedingen. 

Waarom zou je voor 5 euro per jaar geen lid worden van de VGAcordis en profiteren van de bovengenoemde voordelen?

 
 
Overgang van OZF naar Zilveren Kruis voor ex-Acordis medewerkers 13-12-2019
Alle ex-Acordis medewekers die bij OZF verzekerd zijn gaan automatisch over naar Zilveren Kruis. Iedereen heeft daarom een polis ontvangen van Zilveren Kruis met aanzienlijke kortingen op de standaard polisbedragen. Per 1 januari gaat de collectiviteit anders heten. In plaats van "Stichting Pensioenfonds Acordis" wordt het "Vereniging van Gepensioneerden Acordis" (VGAcordis). Waarom? De Stg. Pensioenfonds Acordis bestaat al vele jaren niet meer en Zilveren Kruis mag geen collectief contract afsluiten met een niet-bestaande contractant. Bij het opheffen van een collectiviteit worden de voormalige deelnemers individueel deelnemer zonder recht op enige korting (zie geval Diolen hierboven). De VGAcordis heeft de boel dus gered door zich aan te bieden als contractant. Dat kan omdat we officieel een rechtspersoon zijn (o.a. via Notaris en KvK). Zilveren Kruis heeft ons geaccepteerd onder de voorwaarde dat de deelnemers aan de collectiviteit lid zijn van de VGAcordis. Omdat deze voorwaarde op korte termijn moeilijk te realiseren is, is met Zilveren Kruis afgesproken dat er pas in september 2020 gecontroleerd wordt. Niet-leden zullen dan in 2021 individueel deelnemer worden. Dus geen korting meer krijgen. Als je naar de bedragen kijkt die hierboven bij Diolen worden genoemd zal het duidelijk zijn dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je niet aan de collectiviteit gaat deelnemen.  
In memoriam Cees Witteveen 24-11-2019
Onze collega Cees Witteveen is op 19 november 2019 overleden. Hij werd 81 jaar. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 
Snel verdiend 12-11-2019
Als je bij Zilveren Kruis de verzekeringspremie per jaar betaalt krijg je een korting van 2%. Als je per half jaar betaalt krijg je 0,75%. Bij de bank krijg je dit soort rentes niet. 
Blijkbaar moet je dit op tijd regelen (in november). Het kan via de website onder het thema "verander uw betaaltermijn". Een telefoontje kan natuurlijk ook.
 
Kijk en vergelijk de zorgverzekering premies 12-11--2019
De premies van Zilveren Kruis voor 2020 zijn binnen. Je kunt ze zelf vinden op internet als je inlogt bij Zilveren Kruis met je gegevens die je gebruikte voor MIJN-OZF. 
In onderstaande tabel staat een vergelijking van ZK 2020 met OZF 2019. Om de vergelijking zo correct mogelijk te maken heb ik de korting op de basisverzekering van OZF op 5% gesteld en niet op de actuele korting van 10% omdat per 1 januari 2020 alle zorgverzekeraars maximaal 5% korting mogen geven op de basisverzekering.
De zwarte cijfers zijn de premies zonder korting. De rode cijfers zijn de bedragen mèt korting. De blauwe cijfers zijn de door mij gekozen verzekeringen. Je ziet dat mijn verzekering 5,9% duurder is geworden.
Ondertussen heb ik een brief van ZK gekregen met daarin de totaalpremie per maand. Deze bedraagt voor mij 169,53 euro. Ik zou dus 2,4% goedkoper uit zijn! Echter, men gaat er vanuit dat ik voor mijn tandartsverzekering in plaats van mijn "Royaal OZF" (26,0 euro) de ZK 2-sterren (18,99 euro) zal nemen in plaats van de ZK 3-sterren (33,28 euro). Ik denk dat ik gunstiger uit ben met 3-sterren waar de maximale jaarlijkse vergoeding 1000 euro bedraagt en bij 2-sterren 500 euro (OZF 750 + 1000). Bovendien is het niet mogelijk om na 1 januari zo maar te veranderen van 2-sterren naar 3-sterren. Er geldt dan een "wachttijd" van 1 jaar! Dus als je je duurder wilt verzekeren dan in de brief van ZK staat, dan moet je het nù veranderen.
Voor de verzekering die ik ga nemen bedraagt het verschil tussen helemaal géén korting en wèl VGAcordis-korting 257 euro per jaar. Dat betekent voor mij en mijn vrouw samen 514 euro.

Overigens, in de brief van Zilveren Kruis staat als collectiviteit nog steeds "Stg Pensioenfonds Acordis". Dat gaat dus per 1 januari 2020 veranderen in "Vereniging Gepensioneerden Acordis". Dat je daarvoor lid moet zijn van de VGAcordis is elders op deze website al duidelijk aangegeven.
 

ZORGKOSTEN VERZEKERING

   
                   
    Budget Zeker Exclusief       OZF ZK
Basis OZF-2019   126,95            
      120,60 OZF met 5% korting ipv 10% 120,60  
                   
  ZK-2020 115,95 125,45 134,95          
    110,15 119,18 128,20         119,18
                   
    Compact 1-ster 2-ster 3-ster/Royaal 4-ster      
Aanvullend OZF-2019 16     31,50        
    13,7     27,00     27,00  
                   
  ZK-2020 2,5 8,25 19,95 36,25 72,25      
    2,16 7,14 17,26 31,36 62,50     31,36
                   
    Compact 1-ster 2-ster 3-ster/Royaal 4-ster      
Tandarts OZF-2019 15     31        
    12,60     26,00     26,01  
                   
  ZK-2020 7,75 15,25 21,95 43,50 62,25      
    6,70 13,19 18,99 33,28 47,62     33,28
                   
              SOM 173,61 183,81
                OZF ZK
                   
                   

Verzekerden binnen collectiviteit VGAcordis bij Zilveren Kruis 8-11-2019
In de collectieve overeenkomst van de VGAcordis met Zilveren Kruis staat het volgende:

1. Verzekerden binnen collectiviteit

1.1 Als verzekerden onder deze overeenkomst kunnen worden aangemeld:

a. De leden van contractant die als zodanig in het ledenbestand van contractant zijn opgenomen;

b. Echtgenoten dan wel geregistreerde partners van de onder a. vermelde leden;

c. De partner met wie de onder a. vermeld lid duurzaam samenleeft. De duurzaamheid van de samenleving is ter beoordeling van contractant;

d. De ongehuwde eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, op uitkering uit hoofde van de Wet studiefinanciering 2000/Wet op de tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Studiekosten of op buitengewone lastenaftrek ingevolge de belastingwetgeving;

1.2 Bovengenoemde verzekerden kunnen alleen worden aangemeld indien zij vallen onder de verzekeringsplicht van de Zorgverzekeringswet.

Voor de duidelijkheid: de contractant is de VGAcordis. 
Vanwege de continuïteit zijn in eerste instantie alle Acordis deelnemers overgezet van OZF naar Zilveren Kruis. Deelnemers aan deze collectiviteit die geen lid zijn van de VGAcordis kunnen bij een rechtmatigheidscontrole problemen krijgen.

 
Deelnemers aan OZF collectieve zorgverzekering 5-11-2019
Acordis deelnemers hebben een brief ontvangen waarin o.a. staat "u profiteert vanaf 1 januari 2020 van een aantrekkelijke korting van 10% extra op de premie van de Aanvullend Tand met 3 of 4 sterren". Voor de duidelijkheid het volgende. Deze 10% komt bovenop de 13,5% korting die wij krijgen op de premies voor de Aanvullende verzekeringen en de Tandartsverzekeringen. Op de Basis verzekering krijgen we 5% korting. Op het Extra Vitaal pakket krijgen we 25% korting.
Deze kortingen gelden voor degenen die betalend lid zijn van de VGAcordis. Dus ook voor de Diolen deelnemers die lid zijn geworden van de VGAcordis.
Einde OZF voor Diolen deelnemers 1-11-2019
De ex-collega's van Diolen die bij OZF verzekerd zijn hebben een brief (dd 29-10-2019) ontvangen waarin gemeld wordt dat OZF onder de naam Zilveren Kruis verdergaat. Tevens staat in die brief dat er geen collectieve voordelen meer zullen zijn. Ook staat er geschreven dat de betrokkenen misschien gebruik kunnen maken van de collectieve voordelen die de collectiviteit van VGAcordis biedt voor haar leden.
ex-Diolen deelnemers zijn van harte welkom bij de VGAcordis en kunnen dus ook gebruik maken van de kortingen die VGAcordis leden krijgen bij Zilveren Kruis. Deze kortingen worden niet op deze openbare website gepubliceerd, maar zijn te verkrijgen bij de secretaris van de VGAcordis (secretaris@vgacordis.nl). Persoonlijk advies van de voorzitter/secretaris is om deze buitenkans niet te laten liggen; dit is namelijk een zeer goede aanbieding van Zilveren Kruis.
Kijk op de pagina "Aanmelding" hoe je lid kunt worden van de VGAcordis.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro per jaar. Als je bij de overschrijving onder "kenmerken"  je naam, adres en telefoonnummer vermeldt zijn de administratieve zaken afgehandeld. Natuurlijk wil de secretaris ook graag je e-mail adres hebben om je uit te nodigen voor de jaarvergadering en notulen toe te sturen.
O P R O E P 11-10-2019
Leden kunnen verhuizen of veranderen van e-mail adres. 
De secretaris heeft een probleem als hij hiervan niet op de hoogte wordt gesteld.
Liefst hebben we een e-mail adres van elk lid. Een brief sturen kost namelijk € 0,83 en het versturen van de brief met o.a. de notulen kostte € 2x0,83. Dus, als je een e-mail adres hebt en toch een brief ontvangt, geef het e-mail adres dan even door aan de secretaris (secretaris@vgacordis.nl).

Wie kan mij het e-mail adres of postadres bezorgen van J.W. van den Brink? Zijn vorige adres was in Giesbeek. Hij is blijkbaar verhuisd en ik heb ook geen e-mail adres van hem. 
 " 
Van OZF naar Zilveren Kruis 9-10-2019
Omdat Zilveren Kruis het toch niet goed vond dat Acordis-gepensioneerden in het contract van Akzo Nobel worden opgenomen is er een nieuwe oplossing bedacht.
De VGAcordis gaat het contract (420 deelnemers) overnemen dat eerder door de Stichting Pensioenfonds Acordis met OZF was afgesloten. Ook Diolen gepensioneerden (160 deelnemers) kunnen van dit contract gebruik gaan maken. 
De kortingen op de verschillende soorten verzekeringen staan vermeld in een brief die samen met de notulen zijn rondgestuurd. De kortingen zijn gelijk aan die van Akzo Nobel (8000 deelnemers).
Voorwaarde voor deelname aan deze collectiviteit is dat men betalend lid is van de VGAcordis. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor de Diolen deelnemers.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro per jaar.
Voor aanmeldingen zie de pagina "Aanmelding" op deze website.
Jaarvergadering VGAcordis 2019 9-10-2019
33 leden hebben de jaarvergadering bijgewoond en 30 leden hebben aan de lunch deelgenomen. Er waren 17 afmeldingen. Het blijkt dat eind september nogal wat gepensioneerden met vakantie zijn. Een volgende jaarvergadering zullen we daarom in oktober organiseren. 
Gezien de vele positieve reacties na afloop van de jaarvergadering blijken de aanwezigen het op prijs te stellen dat ze een update krijgen van ons pensioen bij Aegon en de problemen die er binnenkort zullen ontstaan voor gepensioneerden waarvan het pensioen afhankelijk is van de dekkingsgraad. Het verschil met het MITT is ondertussen opgelopen tot 33,1%.
De presentatie zal samen met de notulen aan de trouwe (lees betalende) leden worden toegestuurd.
 
Inflatie per eind september 2,6% 8-10-2019
De inflatie is dit jaar behoorlijk opgelopen. Wij krijgen per 1 januari 2020  2,6% indexatie.
2018 september
1,9 
2018 oktober
2,1
2018 november
2,0
2018 december
2,0
2019 januari
2,2
2019 februari
2,6
2019 maart
2,8
2019 april
2,9
2019 mei
2,4
2019 juni
2,7
2019 juli
2,5
2019 augustus
2,8
2019 september*
2,6

 

Einde OZF 6-9-2019
Velen van onze leden hebben OZF als ziektekostenverzekeraar. OZF stopt er echter mee. Daarover zal in november een brief verschijnen van OZF. Onze AKZO-collega's zijn druk bezig geweest om een alternatief te vinden voor het kostengunstige collectieve OZF-contract. Daar is men in geslaagd en men is zo vriendelijk geweest om ook aan de oud-AKZO collega's te denken, dat wil zeggen, wij kunnen er ook aan meedoen. Het gaat hier over behoorlijk wat geld als je een Aanvullende Verzekering en Tandartsenverzekering wil hebben. Op de jaarvergadering meer hierover.
VGAcordis jaarvergadering 19 september 11.00 uur 22-8-2019
Op 19 september om 11.00 uur zal in de kantine van het tennispark Beekhuizen in Velp de traditionele jaarvergadering worden gehouden. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van uw eigen pensioen en dat van andere pensionados, kom dan luisteren naar de presentatie. Voor de lunch wordt gezorgd.
In memoriam Hans-Günther Willemsen 5-5-2019
Onze collega Hans-Günther Willemsen is op 25 maart overleden. Hij werd 81 jaar. Hij heeft bij Colbond in Arnhem gewerkt.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 
Teveel betalen? 6-3-2019
Op de pagina "Aanmelding" kun je zien hoe het staat met het betalen van contributie.
Echter, wat je niet kunt zien is dat er een 8-tal leden zijn die in het vorige jaar (of jaren) meer betaald hebben dan gevraagd. Dat komt omdat ze òf denken dat ze nog niet betaald hebben en dus 2x betalen, òf denken laat ik alvast voor het komende jaar vooruitbetalen, òf denken laat ik maar voor de komende 5 jaar betalen dan ben ik "van het gezeur af".
In de database houden we alles keurig bij en "spreiden", als het moet, de bijdragen. Dus als er op de pagina "Aanmelding" in het contributieoverzicht staat dat je betaald hebt en je zeker weet dat je nog niet betaald hebt, ben je "een van de acht".
 
Ledenbestand 6-1-2019
2018 is afgesloten met een totaal van 81 betalende leden. Het blijkt dat het aantal betalende leden de afgelopen 5 jaar zich heeft gestabiliseerd tussen de 80 en 90. Wil je weten of je achterstand hebt, klik dan op de pagina "Aanmelding" en je ziet de contributiebijdragen van de laatste 5 jaar. Zoals op de laatste jaarvergadering is afgesproken zal de secretaris in januari een herinnerings-e-mail rondsturen.

Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro.
 
Indexatie per ultimo september is 1,9% 26-10-2018
Volgens het CBS is de inflatie per september 2018 1,9%. Aegon zal waarschijnlijk een ietsje hiervan afwijken omdat ze altijd met twee cijfers achter de komma werken. 
In onderstaande grafiek is de inflatie van het afgelopen jaar te zien.

2017 september 1,5
2017 oktober 1,3
2017 november 1,5
2017 december 1,3
2017 1,4
2018 januari 1,5
2018 februari 1,2
2018 maart 1,0
2018 april 1,1
2018 mei 1,7
2018 juni 1,7
2018 juli 2,1
2018 augustus 2,1
2018 september* 1,9
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-10-2018
 
Aegon geeft antwoord op enkele fundamentele vragen 21-5-2018
We waren niet helemaal zeker over ons pensioencontract met Aegon omdat de Stichting Pensioenfonds Acordis niet meer bestaat. Ook was niet geheel duidelijk wat "herverzekering" precies inhield. Daarom zijn er brieven naar Aegon gestuurd met een aantal vragen. De onderstaande antwoorden geven aan dat het goed zit met onze pensioenen.

Aegon heeft de aanspraken van Stichting Pensioenfonds Acordis volledig overgenomen

U geeft terecht aan dat Stichting Pensioenfonds Acordis een niet-bestaande instantie is. Aegon heeft de aanspraken volledig overgenomen en verzekerd. Stichting Pensioenfonds Acordis is hierdoor verder geen “partij” meer.

 

Dit contract behelst een verzekerde regeling zonder een (tijdelijke) contractduur
Het betreft een gegarandeerde verzekerde regeling die, tenzij Aegon
“omvalt”, levenslang gegarandeerd is volgens de huidige voorwaarden. Er zal dus in de toekomst geen andere pensioenuitvoerder kunnen opdagen en gepensioneerden kunnen niet de dupe worden ven het feit dat de aanspraken afkomstig zijn van Stichting Pensioenfonds Acordis.

 
Aegon wil jaaroverzicht niet meer per post sturen 4-5-2018
Aegon wil de jaaroverzichten niet meer per post versturen. Daar hebben we tegen geprotesteerd. Afspraak is dat degenen die het jaaroverzicht wèl nog per post willen ontvangen dit door moeten geven aan Aegon via telefoonnummer 
088 344 1234
 
Vereniging Gepensioneerden Akzo Nobel doet "Krachtig moreel appèl op Akzo Nobel" 3-3-2018
Onze oud-collega's van Akzo Nobel melden het volgende:

Krachtig moreel appèl
Geschreven op 

De Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel heeft tijdens de algemene vergadering van VGAN gehouden op 1 maart 2018 in Arnhem besloten om een krachtig moreel appèl te doen op de Raad van Bestuur en directie van AkzoNobel om indexering van de pensioenen van de 18.000 gepensioneerden van het Pensioenfonds AkzoNobel in de nabije toekomst weer mogelijk te maken.

In het licht van de voorgenomen verkoop of beursgang van een aanzienlijk deel van de onderneming vragen de gepensioneerden AkzoNobel per brief met klem om het pensioenfonds een tijdelijke lening te verstrekken.

Voorzitter Ferd Claassen benadrukt in zijn brieven aan de Raad van Bestuur en Directie van AkzoNobel Nederland de morele verantwoordelijkheid mee op te komen voor de belangen van de 18.000 gepensioneerden, die hun bijdrage reeds leverden en van de actieve deelnemers die nog steeds een bijdrage leveren aan de huidige gezonde positie van AkzoNobel'.

https://www.vgan.nl/nieuws/93-krachtig-moreel-appel

 
Brief aan leden heeft effect 3-3-2018
De brief aan de leden van 2 weken geleden heeft een positieve reactie uitgelokt voor wat betreft het betalen van contributie. Het aantal betalende leden schoot omhoog van 37 naar 64 (zie pagina "Aanmelding").
Bovendien zijn er leden die hun achterstallige contributie betaald hebben en er zijn leden die een aantal jaren vooruit hebben betaald.
 
Brief aan Aegon ivm jaaroverzicht en verhoging pensioenen 21-2-2018
Er is een brief aan Aegon gestuurd waarin enkele ongenoegens geventileerd worden. De brief is per e-mail aan de trouwe leden gestuurd.  
Verhoging pensioenen per 1-1-2018 correct uitgevoerd 7-2-2018
Het blijkt dat Aegon de toeslag van 1,45% per 1 januari 2018 correct heeft uitgevoerd.  
Correctie indexatie per 1 januari 2018 4-12-2017
Van Aegon hebben we vernomen dat de indexatie per 1 januari 2018 is vastgesteld op 1,45%. Aegon rekent altijd met 2 cijfers achter de komma. De website van het CBS geeft altijd maar één cijfer achter de komma.   
Indexatie per ultimo september is 1,5% 24-10-2017
Zoals uit onderstaande tabel is af te lezen is de inflatie duidelijk toegenomen ten opzichte van een jaar geleden toen we slechts 0,07% indexatie kregen. In september 2017 kwam de inflatie uit op 1,5% en dus zullen onze pensioenen per 1 januari 2018 met 1,5% verhoogd worden.  

 

  Inflatie (%)
2016 september 0,1
  oktober 0.4
  november 0.6
  december 1.0
2017 januari 1.7
  februari 1.8
  maart 1.1
  april 1.6
  mei 1.1
  juni 1.1
  juli 1.3
  augustus 1.4
  september 1.5
 
LEDENVERGADERING WEDEROM SUCCES 24-10-2017
De ledenvergadering van 28 september was wederom een succes. 37 leden hebben de vergadering bijgewoond en 33 leden hebben aan de lunch deelgenomen. Omdat dit keer de vergadering vóór de lunch plaatsvond, hoefden de geanimeerde gesprekken met oud-collega's niet afgekapt te worden vanwege het begin van de  vergadering. 
Natuurlijk organiseren we over 2 jaar weer een ledenvergadering.

Uit de presentatie over inflatie en indexatie bleek opnieuw dat onze pensioenen het zeer goed doen ten opzichte van de pensioenen van gepensioneerden die afhankelijk zijn van een dekkingsgraad. 
Op gezag van De Nederlandse Bank moeten pensioenfondsen zich arm rekenen door het toepassen van een zeer lage rekenrente. Daardoor hoeven ze geen indexatie uit te keren, terwijl ze goede rendementen (momenteel 6,3%) maken op hun vermogen en nog nooit zo rijk zijn geweest.

De presentatie zal samen met de notulen aan de trouwe leden worden toegestuurd.
 
Pagina "Aanmelding" gecorrigeerd 19-9-2017
Sorry dat de lijst met (betalende) leden niet te lezen was. Het probleem is nu opgelost.  
Jaarvergadering 28 september 11.00 uur 19-9-2017
De teller voor de aanmeldingen voor de lunch staat op 33. Omdat, per vergissing, niet iedereen een uitnodiging heeft ontvangen zijn er nogmaals uitnodigingen verstuurd aan de "trouwe leden". Aanmelden voor de lunch kan nog tot a.s. vrijdag.
In de agenda stond het niet expliciet vermeld, maar er zal een presentatie worden gegeven over de ontwikkelingen op het pensioenfront. 
 
In Memoriam Brún Jelsma 17-7-2017
Vandaag ontvingen wij het trieste bericht dat Brún Jelsma op 9 juli is overleden.
Brún was dé expert op het gebied van autobanden, waardoor hij voor BU-I een waardevolle medewerker was.
In de omgang was hij een zeer sympathieke en innemende collega. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 
VGAcordis jaarvergadering op 28 september 2017 11-7-2017
Op 28 september zal de jaarvergadering plaatsvinden in de kantine van het tennispark Beekhuizen in Velp.
Vanwege het grote succes bij de vorige jaarvergadering zal er wederom een gratis lunch worden aangeboden aan de leden die hun contributie trouw hebben betaald. Meer informatie volgt per e-mail.
 
Jaarvergadering 2017 24-3-2017
Van een aantal leden kregen we de vraag of er dit jaar nog wat gaat gebeuren.
Op 18 september 2017 vieren we het koperen jubileum (12,5 jaar) van onze vereniging. Rondom die datum wordt daarom de jaarvergadering georganiseer
 
   
Aantal betalende leden 10-2-2017
2016 is afgesloten met een totaal van 66 betalende leden. Dat is duidelijk minder dan de 89 van 2015. Maar......., dat kwam door het feit dat de gratis lunch bij de jaarvergadering alléén voor betalende leden was. Misschien krijgen we weer een betalingsrush als we in de tweede helft van dit jaar weer een jaarvergadering met lunch organiseren.
Tot 1 februari 2017 hebben 28 leden betaald.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro.
 
   
Pensioenoverzicht 2016 van Aegon. 10-2-2017
De oplettende pensionado zal opgemerkt hebben dat het onlangs ontvangen "pensioenoverzicht 2016" precies gelijk is aan het "pensioenoverzicht 2015" . Het "pensioenoverzicht 2016".is echter wel correct!
Zoals in het bericht "Slordigheid Aegon" van 15-1-2016 (zie elders op deze pagina) staat, is de fout een jaar geleden gemaakt. Contact met Aegon hierover, en de bevestiging dat dit hun fout is, heeft er niet toe geleid dat Aegon alsnog een correct "pensioenoverzicht 2015" heeft verstuurd. Dit laatste overzicht bestaat dus niet!
 
   
Inflatie slechts 0,07% 10-2-2017
De indexatie per 1 januari was slechts 0,07%. In het vorige bericht werd aangekondigd dat de indexatie 0,10 % zou moeten worden. Echter, Aegon rekent met 2 decimalen achter de komma.
Ondertussen is de inflatie behoorlijk toegenomen; in december 1,0% en in januari zelfs 1,7%.
 
   
Inflatie in september was 0,10 % 24-11-2016
Het afgelopen jaar heeft de inflatie behoorlijk gevarieerd. In juli was hij zelfs negatief!
Voor ons is het september-cijfer van belang en dat was slechts 0,1%. .

 
   
Situatie pensioenfondsen 25-5-2016
De situatie bij de pensioenfondsen is nog altijd zeer zorgelijk. De actuele dekkingsgraad bij het ABP is bijvoorbeeld slechts 92,5% en bij Akzo 103,4%. Tegenwoordig publiceert men de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.
Het ABP heeft de afgelopen 6 jaar geen indexatie uitgekeerd. Akzo heeft in de afgelopen 8 jaar 6x niet geïndexeerd.
Wij hebben geen dekkingsgraad waaraan de hoogte van de indexatie is gekoppeld. Wij krijgen een onvoorwaardelijke indexatie tot een maximum van 4%.
 
   
Betalende leden 25-5-2016
Het aantal betalende leden per 1 mei 2016 is 53. Dit is aanzienlijk lager dan 89, het eindtotaal van 2015. .
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro.
 
   
Schriftelijk overzicht nabestaandenpensioen (vervolg) 8-3-2016
Als testcase heb ik een e-mail gestuurd aan klantenservice@aegon.nl met het volgende verzoek:

L.S.
Ik zou graag van u een kopie krijgen van de nabestaandenpensioenen met volgende polisnummers:
*********  en *********
Met vriendelijke groeten,
naam en adres.


Binnen een week kreeg ik een keurige brief met de gevraagde gegevens.
Een collega die telefonisch probeerde een kopie aan te vragen kreeg (voorlopig) niet wat hij wilde.
Advies is dus om een e-mail te sturen.
 
   
Schriftelijk overzicht nabestaandenpensioen 1-3-2016
Een deel van onze leden krijgt geen schriftelijke informatie over hun nabestaandenpensioen (via UPO) . Er is regelmatig geklaagd bij Aegon maar tot nu toe zonder resultaat. Men zegt dat we, in geval van een niet-ingegaan pensioen, slechts elke 5 jaar een overzicht krijgen. De laatste schriftelijke informatie over het nabestaandenpensioen stamt uit januari 2011. Dat is dus meer dan 5 jaar geleden. Er zou dus binnenkort een UPO moeten verschijnen. Als je er niet op wil wachten kun je altijd telefonisch (070-3444999) of via e-mail (klantenservice@aegon.nl) de klantenservice vragen je een kopie van het actuele overzicht toe te sturen. Zoek eerst even je polisnummer op.
Natuurlijk kun je ook via "Mijn Aegon" op de website van Aegon de actuele bedragen bekijken (zie bericht 30-6-2015).
 
   
Slordigheid Aegon 15-1-2016
Vandaag hebben de gepensioneerden een pensioenoverzicht(en) ontvangen van Aegon..Op het blad met de blauwe balken, waar de pensioenbedragen op staan, staat bovenaan "Pensioenoverzicht 2015" en een dagtekening op 21 december 2015.. De bedragen zijn niet juist. De genoemde bedragen zijn de actuele bedragen; dus de 2016 cijfers! Deze zijn 0,6010 % hoger dan die van 2015. We hebben dus nog steeds geen pensioenoverzicht over 2015 gekregen.
Voor het invulen van de belastingpapieren ontvang je van Aegon binnenkort een jaaropgaaf 2015.
 
   
Aantal betalende leden blijft stijgen 4-1-2016
Het is zeer verheugend dat het aantal betalende leden per ultimo 2015  tot 89 is gestegen. Verder zijn er het afgelopen jaar 4 nieuwe leden bijgekomen.  
   
Indexatie per 1-1-2016 is 0,6% 4-1-2016
Als je op de website van Aegon via "Mijn Aegon" inlogt kun je zien dat de pensioenen per 1 januari 2016 met 0,6% zijn verhoogd. Dit percentage werd verwacht, omdat de inflatie in september 2015 0,6% bedroeg.  
   
Notulen ledenvergadering rondgestuurd 9-10-2015
Vandaag zijn de notulen van de ledenvergadering en de presentatie over inflatie en indexatie verstuurd aan de "trouwe leden". Hiermee wordt bedoeld de leden die de afgelopen 5 jaar nog contributie hebben betaald. Dat zijn er in totaal 93.
We zijn ermee gestopt alles "zo maar" op de website te publiceren. Voortaan zal de meest interessante informatie via e-mail en post gecommuniceerd worden.
 
   
Inflatie in september gedaald naar 0,6% 9-10-2015
De inflatie is de afgelopen 2 maanden weer gedaald. Vooral door de lage brandstofkosten.
De indexatie per 1 januari 2016 zal dus 0,6% bedragen.

 
   
LEDENVERGADERING GROOT SUCCES 3-10-2015
De ledenvergadering van gisteren 2 oktober was een groot succes. De lunch vooraf bleek een gouden greep. 38 leden hebben aan de lunch deelgenomen. Veel leden waren blij hun oud-collega's weer eens te zien. De gesprekken aan de diverse tafels waren zeer geanimeerd en er waren vele blije gezichten te zien. Velen hebben het bestuur gevraagd om dit elke 2 jaar te herhalen en het bestuur is het daarmee eens.
Er waren 42 leden die aan de vergadering deelnamen. Uit de reacties, tijdens en na de vergadering, bleek dat men ook hier heel tevreden over was. Natuurlijk kwam dat ook door de tabellen over inflatie en indexatie die getoond werden. Daaruit bleek dat onze pensioenen het geweldig doen in vergelijking met andere pensioenfondsen.
Ondertussen bleef het aantal leden dat zijn achterstallige contributie heeft betaald stijgen.
Het aantal betalende leden in de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 is nu 83, 85, 81, 81, en 83.
De notulen van de vergadering en een copie van de gepresenteerde sheets volgen zo snel mogelijk.
 
   
KOMT U OOK NAAR DE LUNCH? 22-9-2015
De lunch is natuurlijk een uitstekende gelegenheid om nog eens met oud-collega's te praten.
Tot vandaag (22 september) hebben zich 37 leden aangemeld voor de lunch. Het is jammer dat de aanmeldingen duidelijk afhankelijk zijn van de afstand tot Arnhem. (Arnhem 21; Ede 7; Emmen 2; Steenbergen 0).
Op de pagina "Aanmelding" kunt u zien wie zich tot nu toe heeft aangemeld.
 
   
SPECTACULAIRE TOENAME AANTAL BETALENDE LEDEN 19-9-2015
De uitnodiging voor de ledenvergadering met lunch heeft ertoe geleid dat een fors aantal leden zijn (achterstallige) contributie heeft betaald. Hierdoor is het aantal leden dat in 2015 betaald heeft in één klap gestegen van 51 naar 76.
Het betalende ledenbestand van de afgelopen jaren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 is nu 78, 79, 76, 75, 76. Dat is een mooi constant niveau.
 
   
LEDENVERGADERING OP 2 OKTOBER 2015 8-9-2015
Op 2 oktober houden we een ledenvergadering met vooraf een lunch.
Als het goed is heeft elk lid een uitnodiging ontvangen via e-mail (140) of post (28).
Van de 140 e-mails bleken er 21 adressen niet meer te bestaan. Daarom hebben deze leden ook per post een uitnodiging ontvangen (graag nieuwe e-mail adres doorgeven).
Vergeet niet je aan te melden voor de lunch want we willen wèl graag weten voor hoeveel personen een lunch moet worden besteld.
Contact via secretaris@vgacordis.nl ; Hogeweg 14 6881EC Velp; 0263619449
 
   
ALLE PENSIOENBEDRAGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN AEGON 30-6-2015
Het is mogelijk om je ouderdomspensioen(en) en partnerpensioen(en) te bekijken op de website van AEGON.
Procedure:
- ga naar www.aegon.nl
- klik op "log in"
- klik op "Toegang aanvragen"
- vul je gegevens in; kies een gebruikersnaam en een wachtwoord en bewaar deze
- na 3-5 dagen krijg je een brief van AEGON met de activeringscode
- ga naar de AEGON website
- vul de activeringscode in
- inloggen bij mijn Aegon
- klik op "mijn pensioen"
- Kies bij "Uw pensioen bij...."  voor pensionering of overlijden
- onder "pensionering" krijg je het ouderdomspensioen te zien
- klik op "vanaf uw 65e" om de bedragen van je ouderdomspensioen(en) te zien
- onder "overlijden" krijg je het partnerpensioen te zien
- klik op "Vanaf zijn/haar AOW leeftijd" om de bedragen van je partnerpensioen(en) te zien

De genoemde bedragen zijn actueel en dus inclusief de indexatie van 0,9% en de 0,4% extra pensioen.

 
   
CORRECTIE EXTRAATJE PER 1 JANUARI 2015 30-6-2015
Het extraatje was niet 0,48% maar is exact 0,4042%.  
   
EXTRAATJE PER 1 JANUARI 2015 6-4-2015
Zoals reeds aangekondigd was, is er per 1 januari 2015 een extraatje uitgekeerd. De hoogte is 0,48%. Dit is dus bovenop de 0,9 % indexatie.  
   
VGACORDIS BESTAAT VANDAAG 10 JAAR 18-3-2015
Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat de VGAcordis werd opgericht.
Om dit feit te vieren zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden (binnen 2 maanden).
 
   
EXTRAATJE ! ! ! 18-3-2015
Na de verkoop van het Acordis Pensioenfonds aan AEGON was er nog geld over. Uit dit potje is in de loop der jaren 4% extra pensioen uitgekeerd. Er zat nog wat geld in dat potje en dat bedrag is nu verzilverd in een stukje extra pensioen per 1 januari 2015.  
   
Oproep check ledenbestand 18-3-2015
Voordat er uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering worden verstuurd, wil de secretaris graag het ledenbestand checken. De VGAcordis krijgt namelijk meestal geen bericht wanneer een lid is overleden. Dit kan ertoe lijden dat overleden leden een uitnodiging voor de ledenvergadering krijgen of een verzoek tot contributiebetaling. Dit kan pijnlijk zijn voor de familie.
Vraag is daarom om de ledenlijst op de pagina "Aanmelding" even langs te lopen en te checken of deze nog actueel is.
De secretaris zou graag een e-mail (secretaris@vgacordis.nl) krijgen om de lijst bij te werken.
 
   
Contributiebetaling 2015 18-3-2015
Als je naar de ledenlijst kijkt op de pagina "Aanmelding" dan kun je zien of je al betaald hebt voor 2015 (5 euro per jaar).
Tot 1 maart hebben 30 leden betaald. Het vorig jaar hebben er 55 leden betaald.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608.
 
   
Verwachte indexatie per 1 januari 2015 23-10-2014
Het rommelt niet zo'n klein beetje aan het pensioenfront. Voor verreweg de meeste gepensioneerden in Nederland zal indexatie in de komende jaren niet aan de orde zijn. Normaal gesproken krijgen wij gewoon onze indexaties uitgekeerd. Voor 2014 zal dat hoogstwaarschijnlijk 0,9% bedragen.  
   
In memoriam Willem Harmers 26-8-2014
Onze Emmense collega Willem Harmers is op 16 juli onverwacht overleden. Hij werd 72 jaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
lees meer
   
In memoriam Tom van Gassel 26-6-2014
Vandaag ontvingen wij het schokkende bericht dat Tom van Gassel tijdens een vakantie op Sicilië plotseling is overleden.
Tom was een van de oprichters van de Vereniging van Gepensioneerden van Acordis in 2005 en is vanaf het begin voorzitter geweest. Zijn manier van leidinggeven en zijn inhoudelijke bijdragen werden door de medebestuursleden zeer gewaardeerd. De VGAcordis verliest in hem een aardige en bekwame collega.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
lees meer
   
Contributiebetaling 2014 10-3-2014
Tot maart hebben 37 leden hun contributie over 2014 betaald. Het vorig jaar hebben er 59 betaald.
Als je niet zeker weet of je al betaald hebt kijk dan even op de pagina "AANMELDING". Daar staat de lijst met leden die betaald hebben.
 
   
Afrekening van AEGON 10-3-2014
Op zijn minst één van onze leden heeft in februari een onjuiste afrekening ontvangen van AEGON. Er werd meer loonheffing ingehouden dan in januari. AEGON geeft aan dat er een fout is gemaakt. De bedragen voor Loonheffing, ZVW en  "Netto uitgekeerd bedrag" van januari en februari dienen gelijk te zijn.
Overigens, je hebt de juiste indexatie gekregen als de som van Loonheffing + ZVW + Netto bedrag in januari 2,45% hoger is dan de som in december.
 
   
Contributie betaling met vermelding van IBAN nummer 6-2-2014
Binnenkort moeten alle overboekingen via de IBAN-rekeningnummers gebeuren.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608.
Ter herinnering, de contributie bedraagt voor alle leden 5 Euro per jaar.
 
   
Indexatie januari 2014 6-2-2014
De door AEGON toegekende indexatie per 1 januari 2014 blijkt nog iets meer te zijn (2,45%) dan verwacht werd (2,4%).
Reden is dat het CBS het getal voor de inflatie slechts met één cijfer achter de komma weergeeft op haar website.
Voor de volledigheid, voor ons geldt het cijfer voor september.

 
   
Pensioenoverzicht partnerpensioen 12-11-2013

Bij een deel van onze leden is het partnerpensioen verzekerd in dezelfde polis als het ouderdomspensioen. Als zij een overzicht krijgen van het ouderdomspensioen, zit daar automatisch het overzicht bij van het partnerpensioen. Voor deze mensen is alles duidelijk en is het onderstaande bericht niet van toepassing.
Bij andere leden is echter het partnerpensioen in een afzonderlijke polis ondergebracht (zie verklaring bericht 28-01-2013). Als zij dus een pensioenoverzicht krijgen van de polis waarin hun ouderdomspensioen verzekerd is, staat daar dat ze geen recht hebben op partnerpensioen. Hun partnerpensioen is immers verzekerd in een andere polis. Probleem is nu dat het AEGON tot nu toe niet lukt om vanuit deze polissen partnerpensioenoverzichten te maken. Er is dus al jarenlang geen update ontvangen van het partnerpensioen. We blijven bij AEGON aandringen dat onze leden zich niet happy voelen zonder actueel overzicht van hun partnerpensioen. Afgelopen week hebben we een reactie ontvangen van onze accountmanager bij AEGON. Het antwoord is als volgt:

"Begin dit jaar heb ik inderdaad aangegeven dat we nog geen UPO’s verstuurd hadden met daarop de aanspraken van het partnerpensioen voor een aantal pensioengerechtigden van Accordis. Helaas kunnen we deze overzichten nog steeds niet versturen. In mijn mail van 28 januari 2013 gaf ik al aan dat de oorzaak van dit probleem voortkomt uit een administratieve onmogelijkheid.
Helaas is dit probleem nog steeds niet opgelost. Wij streven ernaar in 2014 een oplossing te vinden voor dit probleem.
Voor de goede orde merk ik wel op dat, ondanks het feit dat een aantal deelnemers geen UPO van het partnerpensioen heeft ontvangen, dit nog steeds verzekerd is. In geval van een eventueel overlijden ontvangen de nabestaanden van de deelnemer automatisch een bericht van Aegon dat er een partnerpensioen voor hen verzekerd is.
Het spijt mij dat ik geen beter bericht voor jullie heb
."

 
   
Ledenlijst per oktober 2013 28-10-2013
Zo nu en dan meldt zich nog een nieuw lid aan.
Voor de volledigheid is daarom op de pagina "Aanmelding" nog eens een volledige lijst met namen weergegeven. Het zijn er 172.
Het aantal betalende leden is duidelijk lager. Slechts 1 op de 3 leden betaalde in 2013 de geringe jaarcontributie van 5 euro.

De secretaris vraagt om even naar de ledenlijst te kijken omdat er mogelijk namen op staan van overleden leden. Hij zou in dat geval graag op de hoogte gesteld worden.
 
   
Indexatie 1 januari 2014 26-10-2013
We kunnen per 1 januari een indexatie verwachten van 2,4 %.  
   
Informatie over contributie 26-10-2013
Op verzoek wordt hier nog maar eens de contributie-informatie gegeven:
Het rekeningnummer is 61.62.61.608 tnv VGAcordis te Velp.
De jaarcontributie is 5 euro.

Tot nu toe hebben in 2013  57 leden betaald.

 
   
Betaling contributie over 2013 bemoedigend 16-4-2013
Tot 1 april hebben 50 leden hun contributie over 2013 betaald.
Verder zijn er een aantal leden die hun contributieachterstand over de afgelopen jaren in één keer hebben weggewerkt.
Helemaal verheugend is het feit dat we er zelfs twee nieuwe leden hebben bijgekregen.
De lijst met leden die in 2013 al betaald hebben staat op de pagina "Aanmelding"
 
   
Uitbetaling geïndexeerd pensioen (indexatie = 2,30%) 24-2-2013
Het is niet eenvoudig om uit de pensioenuitkeringen van januari en februari te bepalen of we een indexatie van 2,3% hebben ontvangen. AEGON heeft namelijk te weinig loonheffing gerekend over januari en dat in februari gecompenseerd. Velen denken daardoor ten onrechte dat ze een indexatie van 3,51% hebben gekregen.
De juiste berekening is als volgt (met dank aan Jelle):
Bereken de gemiddelde loonheffing over januari en februari door de loonheffing op de eerste uitkering in januari (dus de niet-geïndexeerde uitkering) op te tellen bij de loonheffing van februari en deel dit getal door twee. Tel bij dit bedrag het netto bedrag van februari en het ZVW bedrag op. Op deze manier heb je de maandelijkse bruto-uitkering voor 2013 berekend. Als je dit bedrag vergelijkt met de som van Netto bedrag + loonheffing + ZVW van december 2012 dan zul je zien dat je precies 2,30% meer ontvangt.
 
   
REACTIE AEGON OP INDEXATIE 2013 EN OPHELDERING OVER ENKELE ANDERE PENSIOENZAKEN 28-1-2013
Jelle Mulder heeft van de Acordis accountmanager bij AEGON een e-mail gekregen met de volgende verhelderende tekst:

De afgelopen weken is er een aantal vragen van deelnemers aan de pensioenregeling van Acordis bij ons binnengekomen. In deze mail geef ik een antwoord op de vragen die er zijn.

Indexatiepercentage 2012
Bij de bepaling van de hoogte van de indexering die we jaarlijks verwerken, gaan we uit van de cijfers die het CBS vaststelt. Het CBS stelt de prijsindex jaarlijks vast. Dit doen ze 2 keer per jaar. De eerste keer “voor herberekening” en de tweede keer “na herberekening”. Aangezien beide berekening en op een ander tijdstip worden uitgevoerd, kan er een klein verschil tussen beide uitkomsten zitten. Voor de daadwerkelijk doorvoering in ons systeem gaan we altijd uit van de cijfers “voor herberekening”. Dit zijn de cijfers die als eerste worden gepubliceerd. De reden dat we hiervoor kiezen is dat we de indexatie dan eerder door kunnen voeren, waardoor deelnemers eerder hun hogere geïndexeerde uitkering ontvangen.

In het geval van Acordis bedraagt de prijsindex “voor herberekening” 2,70%. In een eerder stadium hebben we dit percentage van 2,70% ook aan jullie doorgegeven. Op het UPO is echter per abuis de prijsindex “na herberekening” terecht gekomen. Dat was niet de bedoeling, want de aanspraken zijn daadwerkelijk met 2,70% geïndexeerd. Voor de ontstane verwarring bieden we onze excuses aan.

Indexatie 2013
De indexering per 1-1-2013 is inmiddels verwerkt in ons systeem. Helaas was deze aanpassing van de uitkering nog niet doorgevoerd voor de uitbetaling van de maand januari 2013. Zoals ik aangaf is één en ander op dit moment wel verwerkt. Dit betekent dat de deelnemers in de loop van de volgende week hun verhoging over de maand januari 2013 ontvangen. Eind februari 2013 ontvangen de deelnemers hun reguliere verhoogde pensioenuitkering. Het indexatiepercentage per 1-1-2013 bedraagt 2,30%.

Cijfers over inflatie
Op het UPO worden meerdere cijfers getoond over de inflatie. Dit heeft ermee te maken dat we voor wat betreft de inhoud van het UPO verplicht zijn om bepaalde gegevens te tonen. Vanuit de AFM zijn wij verplicht om de stijging van de prijzen in een jaar te laten zien, dus van januari tot januari (2009: 1,1906%, 2010: 1,2715% en 2011: 2,3425%). Daarnaast laten we zien met hoeveel we de pensioenen daadwerkelijk hebben geïndexeerd. Deze percentages worden vastgesteld op basis van de toezegging in het pensioenreglement (2009: 1,40%, 2010: 1,60%, 2011: 2,71%). De laatste percentages worden over de periode september tot september bepaald.

Dubbele UPO’s
Een aantal deelnemers gaf aan twee identieke UPO’s te hebben ontvangen. De reden hiervoor is als volgt. Voor de verzending van de UPO’s maken wij gebruik van een externe verzendpartij. Deze partij heeft een bepaalde groep van UPO’s twee keer aangeboden aan de printstraat en twee maal verzonden naar de deelnemers. Kortom, onbedoeld heeft een aantal deelnemers 2 identieke UPO’s gehad.

Partnerpensioen op het UPO
Een aantal deelnemers geeft aan dat er geen partnerpensioen op het UPO wordt aangegeven (terwijl het wel verzekerd is) en aan aantal andere deelnemers ziet het partnerpensioen wel op het UPO staan. Ik kan me voorstellen dat dat verwarring oplevert en tot vragen leidt. De reden voor dit probleem is nogal technisch en administratief van aard.

Bij de opvoer van het pensioencontract in onze administratie is voor een aantal deelnemers een onjuiste verzekeringsvorm voor het partnerpensioen opgevoerd. Het betrof een uitruilbaar partnerpensioen. Dit was echter niet contractueel overeengekomen. De juiste verzekeringsvorm had moeten zijn, niet uitruilbaar partnerpensioen. Om dit te herstellen is de verzekeringsvorm uitruilbaar partnerpensioen afgevoerd en vervangen door een niet uitruilbaar partnerpensioen. Voor reeds ingegane verzekeringen is het niet mogelijk om een nieuwe verzekeringsvorm op te voeren. Daarom is ervoor gekozen om het partnerpensioen voor reeds ingegane verzekeringen af te voeren en op een nieuwe polis op te voeren.

Dit heeft als gevolg dat op de originele polis geen partnerpensioen is meeverzekerd en deelnemers ten onrechte het bericht ontvangen dat er geen dekking is in geval van overlijden. Uiteraard is deze dekking wel meeverzekerd, maar dan op een andere nieuwe polis, waarop enkel een niet uitruilbaar partnerpensioen is verzekerd. Het feit dat mensen de dekking in geval van overlijden niet op het UPO zien staan, betekent niet dat ze dit recht kwijt zijn. Dit recht wordt op een andere polis geadministreerd. Voor de verzekeringen die nog niet waren ingegaan op de datum waarop wij de zaak administratief hebben hersteld, wordt wel een partnerpensioen op de originele polis verzekerd en dus op het UPO vastgelegd. 

Op dit moment kan ik nog niet aangeven of er nog een UPO wordt verzonden voor de polissen met alleen een partnerpensioen. Zodra ik daar duidelijkheid over heb, laat ik dat uiteraard weten.

Tot slot
Ik ga er vanuit u hiermee van dienst te zijn. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij natuurlijk altijd bellen.

Pieter van Helvert
Accountmanager

 
   
Pensioenoverzichten  2012 26-1-2013
Vorige week zijn er door AEGON pensioenoverzichten verstuurd (soms dubbel). Volgens de bron bij AEGON zijn dit de UPO's (Uniform Pensioen Overzicht), gekenmerkt door donkerblauwe banden op de pagina's. Deze UPO's geven niet de actuele stand weer, maar de situatie die er vanaf 1 januari 2012 bestond (en dus ook per 31-12-2012).

Niet iedereen heeft dezelfde soort polis. Er zijn mensen waarbij het ouderdomspensioen èn het nabestaandenpensioen onder hetzelfde polisnummer vallen. Dan heb je een UPO ontvangen voor dit polisnummer. Daarin worden zowel voor het ouderdomspensioen als voor het nabestaandenpensioen bedragen genoemd.

Maar het kan ook zijn dat het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen niet onder hetzelfde polisnummer vallen, maar ieder een apart polisnummer hebben. Hoogstwaarschijnlijk heb je nu alléén een UPO ontvangen voor de polis met het ouderdomspensioen. Omdat er géén nabestaandenpensioen in deze polis is meeverzekerd, staat er onder het kopje "Bij overlijden" de tekst "Bij uw overlijden ontvangen uw partner en kinderen geen uitkering."  Dit klinkt niet best, maar er is geen reden tot paniek. Een medewerker van AEGON vertelde dat de andere UPO's er nog aan moeten komen. Men loopt fors achter op het tijdschema. Ook is het goed te weten dat de UPO's niet gebundeld worden en per naam verstuurd worden, maar dat de UPO's per polisnummer worden afgewerkt en verstuurd. Je kunt dus nu een UPO krijgen voor je ouderdomspensioen en over een aantal weken (hopelijk) een UPO voor je nabestaandenpensioen.

Onder het kopje "Houdt uw pensioen zijn waarde?" staan een aantal cijfers die nogal verwarrend zijn. De percentages voor de indexatie kloppen. Dat er ook getallen staan ingevuld achter de zinnen "De prijzen gingen toen met ....% omhoog", suggereert dat we meer indexatie hebben gehad dan de prijsstijging rechtvaardigde. Dit is onzin. De getallen voor de prijsstijging zijn namelijk jaargemiddelden. Daar hebben wij niets mee te maken. Bij ons telt het prijsindexcijfer per ultimo september en dat is blijkbaar gunstiger voor ons dan het jaargemiddelde.

Tenslotte staat er onder het kopje "Houdt uw pensioen zijn waarde?" Uw werkgever betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit geld dat hij daarvoor bij AEGON heeft gestort". Tegen deze tekst zullen we opnieuw protesteren, omdat niet de (voormalige) werkgever de indexatie moet betalen, maar AEGON heeft de verplichting om onze indexaties te betalen.

 
   
INDEXATIE  nog niet uitgekeerd in januari 25-1-2013
Het blijkt dat de bruto pensioenuitkering (is som van netto bedrag plus loonheffing plus Inkomensafhankelijke bijdrage) in januari 2013 precies gelijk is aan die van december 2012. Dat betekent dat er geen indexatie is uitgekeerd.
Vanmorgen is hierover contact geweest met AEGON en men geeft toe dat wij recht hebben op 2,3% indexatie en die alsnog krijgen.
In de loop van de dag zal de contractbeheerder terugbellen (nu niet aanwezig) om de gedane uitspraak officieel te maken en aan te geven hoe er gecorrigeerd zal worden (AEGON heeft nog niet teruggebeld; maandag wordt door ons weer contact opgenomen).
 
   
Jaarvergadering 5-1-2013
Het bestuur van de VGAcordis heeft het voornemen om in het voorjaar van 2013 een jaarvergadering te houden. Er zijn geen dringende zaken, maar een aantal leden heeft te kennen gegeven dat ze een jaarvergadering op prijs stellen, zeker wanneer er voldoende tijd is om, bij een drankje, met oud-collega's te praten.  
   
Contributie 5-1-2013
Het aantal betalende leden heeft zich in 2012 gestabiliseerd.
In 2010 hadden we 85 betalende leden. In 2011 waren dat er 63 en in 2012 komt de teller uit op 61. We hadden maximaal 185 leden.
De contributie is momenteel 5 euro per jaar en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 61.62.61.608 tnv VGAcordis te Velp.
Als je wilt weten of je in 2012 hebt betaald, kun je op de pagina "Aanmelding" kijken. Daar staat een lijst met de leden die in 2012 hun contributie hebbenbetaald.

Blijkbaar zijn er heel wat oud-collega's die vinden dat de buit binnen is en houden het voor gezien. Tot nu toe is er ook geen vuiltje aan de lucht.
Toch even recapituleren wat het verschil zou zijn geweest als wij per 1-1-2006 naar het MITT waren overgeheveld.
Op de website van het MITT staat dat men er ernstig rekening mee moet houden dat de pensioenen per 1-4-2013 met 4,6% gekort gaan worden
http://www.pensioenfondsmitt.nl/articles/pensioenmogelijkomlaagpremieblijftgelijk
Zonder dit percentage erbij op te tellen zijn onze pensioenen nu al 14,8% hoger  dan wanneer we bij het MITT waren terechtgekomen.
 
   
Indexatie per 1 januari 2013 5-1-2013
Volgens de cijfers van het CBS (peildatum september 2012) hebben we recht op een indexatie van 2,3%.  
   
Overzicht van pensioenopbouw 5-1-2013

Van AEGON kregen we het volgende te horen:
AEGON verstuurt geen verzekeringsopgaven en/of polissen meer. De reden hiervoor is dat deze documenten niet voldoen aan de eisen die de Pensioenwet stelt. De Pensioenwet geeft namelijk aan dat de uitvoerders de deelnemers moeten informeren door middel van een UPO (Uniform Pensioen Overzicht). Op de UPO’s staan de verzekerde bedragen van de deelnemers.
De UPO's worden om de 5 jaar verzonden. AEGON had ons beloofd dat we vóór 1 oktober 2012 een UPO zouden ontvangen. Deze datum heeft men niet gehaald. Daarna heeft men beloofd dat men vóór het einde van het jaar (2012) de UPO's zou versturen. Deze termijn is dus ook niet gehaald.

 
   
Berekening van pensioenuitkering januari 2012  
Een deel van onze leden krijgt behalve hun normale ouderdomspensioen nog een klein ouderdomspensioentje, dat zijn oorsprong vindt in de vroegere ziektekostenbijdrage van de werkgever. Dit kleine pensioentje is per 2012 bij het "grote pensioen" gevoegd. Als je de verhoging van 2,7% wilt controleren, moet je dus 2,7% optellen bij de som van van klein en groot pensioen uit 2011. Je zult zien dat je dan precies het bedrag krijgt dat in januari 2012 is overgemaakt door AEGON.

De leden met een aanzienlijke pensioenuitkering zullen merken dat ze er nauwelijks op vooruit zijn gegaan. Dat komt omdat de regering de Inkomensafhankelijke bijdrage heeft aangepast. Betaalde je in 2011 5,65% van je inkomen (pensioen + AOW) tot een maximum van € 33.427 in 2012 betaal je 5% tot een maximum van 50.065. 
Inkomens tot € 37.800 gaan er dus op vooruit. Daarboven wordt ingeleverd. Inkomens boven € 50.000 betalen € 611 meer per jaar!

25-01-2012
   
Indexatie van 2,7% per 1 januari 2012  
Zoals verwacht heeft AEGON onze pensioenen per 1 januari 2012 met 2,7% verhoogd. Ter herinnering, in het contract met AEGON staat dat we recht hebben op een onvoorwaardelijke indexatie tot een maximum van 4%. Het thema "dekkingsgraad" speelt in ons geval geen enkele rol! 25-01-2012
   
Bezoeken aan onze website  
Onze website staat nog altijd aardig in de belangstelling. Het aantal bezoekers aan onze website bedroeg in de jaren 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 27, 25 en 24 per dag. 12-01-2012
   
Contributie 13-12-2011
Precies een jaar geleden heeft de penningmeester enkele duizenden euro's terugbetaald aan leden die regelmatig hun contributie betaalden. De contributiebijdragen uit 2008 en 2009 werden namelijk gerestitueerd, na aftrek van de eventueel nog verschuldigde contributie (á 5 euro) over 2010. Op deze manier werd het aantal leden dat zijn contributie over 2010 had betaald verhoogd van 85 naar 109 (officieel ledental is 167).
Omdat de contributie nu nog slechts 5 euro per jaar bedraagt, werd er verwacht dat vrijwel alle leden dit bedrag zouden kunnen en willen betalen; zeker gezien de riante pensioensituatie. Echter, over 2011 hebben slechts 41 leden hun contributie betaald. Dat valt tegen!

Goede wil zou men kunnen tonen door rond de jaarwisseling de contributies van 2011 en 2012 tezamen over te maken op het rekeningnummer 61.62.61.608 tnv VGAcordis te Velp.
Wanneer men niet weet of men in 2011 betaald heeft is een kort e-mailtje naar de secretaris voldoende ( secretaris@vgacordis.nl ).

 
   
Bofkonten die we zijn !!! 13-12-2011
In onderstaande tabel zijn een aantal cijfers bijelkaar gezet vanaf de tijd dat Acordis zelfstandig werd en een eigen pensioenfonds oprichtte. Er is verder vanuit gegaan dat we per 1 januari 2012 een indexatie krijgen van 2,7%.
De cummulatieve inflatie blijkt over de laatste 13 jaar 130,1%  te zijn (ultimo 1999 = 100). De indexaties die we ontvingen zijn cummulatief 126%. We zouden er dus zo'n 4% op achteruit zijn gegaan, ware het niet dat we in oktober 2008 een extraatje van 3,0% en per januari 2010 nogmaals een extraatje van 1,0% hebben ontvangen. Inclusief deze extraatjes komen we op 131%. Dat is bijna 1% beter dan de inflatie over al die jaren. We kunnen dus beweren dat, tot nu toe, onze pensioenen beter dan waardevast zijn gebleven (niet welvaartsvast want dat vergelijkt met de stijging van de lonen).

 
   
Inflatiecijfer september 2010 - september 2011 is 2,7% 13-12-2011
Onze indexatie is gebaseerd op de prijsinflatie van september ten opzichte van die van de september van het jaar daarvoor.
In onderstaande lijst zijn de inflatiecijfers van het CBS weergegeven voor de periode dat we bij AEGON zitten.
De september cijfers van de reeks zijn 1,3 (2007),  3,1 (2008),   0,4 (2009),  1,6 (2010) en 2,7 % (2011).
De door AEGON uitgekeerde indexaties waren resp. 1,3 (2007)  3,06 (2008)  0,4 (2009)  1,6 (2010). Volgens de tabel hebben we dus recht op een indexatie van 2,7% per 1 januari 2012.

 
   
Pensioenoverzicht 2011 13-12-2011

In mei hebben de gepensioneerden een overzicht gekregen van hun pensioen(en). Daarover zijn vragen binnengekomen.

Het blijkt dat de pensioenen bij AEGON niet allemaal op dezelfde wijze in polissen zijn ondergebracht.

Zo kan het zijn dat het ouderdomspensioen (OP) een bepaald polisnummer heeft en dat het nabestaandenpensioen (NP) ook onder datzelfde polisnummer valt. In het pensioenoverzicht 2011 zal dan onder de paragraaf "Bij overlijden" een bedrag staan voor het NP.

Is echter het NP onder een ander polisnummer ondergebracht, dan staat in het OP pensioenoverzicht 2011 onder de paragraaf "Bij overlijden",  "bij uw overlijden ontvangen uw partner en kinderen geen uitkering". Van deze zin zijn een aantal mensen geschrokken. Maar het is volkomen logisch omdat in de polis van het OP geen geld aanwezig is voor het NP. Het NP heeft immers een eigen polis(nummer).

Aan AEGON zijn een aantal vragen gesteld over deze pensioenoverzichten en hier zijn de antwoorden (lees svp de eerste paragraaf zorgvuldig):

Er zijn pensioenoverzichten verstuurd voor alle polisnummers die een ingegaan pensioen bevatten. Voor polisnummers die alleen nog niet ingegane pensioenen bevatten, komt er eenmaal per 5 jaar een pensioenoverzicht. Voor polisnummers waarop een ingegaan pensioen verzekerd is, is dit jaarlijks.

Met betrekking tot uw opmerking over de paragraaf “Houdt u uw opgebouwde pensioen zijn waarde?” het volgende. De Pensioenwet heeft de teksten voorgeschreven die op het pensioenoverzicht met betrekking tot indexatie gehanteerd moeten worden.

In het geval van onvoorwaardelijke indexatie, waar hier sprake van is, is de gehanteerde tekst de voorgeschreven tekst.

De informatie over de indexatiepercentages gaan over een heel kalenderjaar. Het daadwerkelijke indexatiepercentage in een kalenderjaar wordt vergeleken met in dit geval de prijsindex over dat hele kalenderjaar.

Het is niet mogelijk de tekst aan te passen. 

Overigens is de toezegging aan de deelnemers vastgelegd in het wijzigingsblad bij het pensioenreglement. Hierin is alles volledig verwoord.

Toch weer geruststellend te lezen dat AEGON schrijft dat we een onvoorwaardelijke indexatie hebben en dat dit in het wijzigingsblad is vastgelegd.

Iedereen doet er goed aan om eind januari, wanneer AEGON brieven zal rondsturen met de verhogingen, goed na te gaan of voor elke polis een brief is ontvangen.
 

 
   
Foutje Aegon; de indexatie is wel degelijk 1,6% 06-01-2011
Vandaag krijgen de gepensioneerden een brief (of brieven) van Aegon waarin de nieuwe pensioenbedragen worden vermeld. Het blijkt dat er slechts een indexatie van 1,06% is toegekend. De VGAcordis heeft meteen contact opgenomen met Mw. de Vos van Aegon en het blijkt dat Aegon zelf de fout al heeft ontdekt. Mw. de Vos zal zo snel mogelijk brieven met correcties, op basis van een indexatie van 1,6%,  laten versturen. Er hoeft dus niet meer gebeld of gemaild te worden.  
   
Contributie 2010 en 2011 14-12-2010
Na de restitutie 2008-2009 en na de eventuele contributie-inhouding over 2010 blijkt dat er nog 57 van de 166 leden hun contributie over 2010 niet hebben betaald. Als je geld hebt teruggekregen betekent dat automatisch dat je je contributie over 2010 hebt betaald. Als je geen geld hebt ontvangen zul je zelf moeten nagaan of je wel of niet betaald hebt (of navragen bij penningmeester of secretaris).

Het nieuwe jaar begint binnenkort en enkele enthousiastelingen hebben reeds hun contributie over 2011 betaald. We rekenen erop dat, nu de contributie voor iedereen slechts 5 euro bedraagt, alle leden de contributie zullen voldoen.
Voor de goede orde, het rekeningnummer is  61.62.61.608 tnv VGAcordis te Velp.

 
   
Restitutie contributie 2008 en 2009 14-12-2010
Zoals in de jaarvergadering was afgesproken is deze week aan degenen die in 2008 en/of 2009 contributie hadden betaald dit bedrag teruggestort. In de gevallen waarbij het lid de contributie over 2010 heeft vergeten te betalen, is de contributie over 2010 (5 euro) in mindering gebracht op het  uit te betalen bedrag. Onze penningmeester, Ad van der Hulst, heeft het er druk mee gehad.
Na deze financiële aderlating houdt de VGAcordis toch nog een aardige oorlogspot over en kunnen we, als de nood aan de gepensioneerde komt, nog altijd actie ondernemen.
P.S. Het bestuur bedankt degenen die te kennen hadden gegeven dat ze geen geld terug hoefden te hebben.
 
   
Pensioenen, marktrente en beleggingen (Schaberg - NRC - 27-11-2010) 3-12-2010
Onlangs verscheen in het NRC Handelsblad een interessant artikel over pensioenen. lees meer....
   
Inflatie cijfer september 2010 7-11-2010
Zoals wellicht bekend wordt onze indexatie per 1 januari vastgesteld op basis van het inflatiecijfer tussen september van het aflopende jaar en het jaar daarvoor. In onderstaande tabel kun je aflezen dat we per 1 januari recht hebben op 1,6% indexatie.

 
   
In memoriam Jan van der Sar 4-8-2010
Onlangs hebben we vernomen dat Jan van der Sar op 28 maart 2010 is overleden. Jan was een van onze Steenbergse collega's. Hij is 64 jaar geworden. We wensen zijn familie veel sterkte toe.  
   
Vragen aan Aegon 29-07-2010

Er waren nog een aantal onduidelijkheden over de manier waarop wij bij Aegon verzekerd zijn. De VGAcordis heeft daarom een aantal vragen gesteld aan Aegon. De interessante antwoorden op deze vragen willen we alléén aan onze leden doorgeven. Daarom zijn de vragen en antwoorden als appendix aan de notulen van de jaarvergadering toegevoegd (notulen zijn deze week verstuurd).

 
   
Algemene ledenvergadering succes! 29-07-2010

De jaarvergadering op 22 april was een succes. Er waren 33 leden aanwezig en nog eens 22 leden hadden zich schriftelijk afgemeld. Het bestuur had een aantal voorstellen gedaan waarover gestemd moest worden. Het bleek dat de vergadering vrijwel unaniem achter de voorstellen van het bestuur stond.
De belangrijkste punten:
- de VGAcordis blijft gewoon doorgaan;
- het zittende bestuur wordt in zijn geheel herkozen;
- degenen die in 2008 en/of in 2009 contributie hebben betaald krijgen het gestorte bedrag terugbetaald;
- met ingang van 2010 wordt de contributie voor iedereen gelijk en wel 5 EURO per jaar (te voldoen op rek.nr. 616261608 tnv VGAcordis te Velp)

 
   
Algemene ledenvergadering op donderdag 22 april 4-03-2010

Op donderdag 22 april om 14.00 uur zal in de kantine van tennisvereniging Beekhuizen in Velp de algemene ledenvergadering worden gehouden. De agenda volgt.

 
   
Wist u dat... 11-02-2010

Het aantal leden 166 bedraagt?
Er 78 leden momenteel van hun ouderdomspensioen genieten?
Het "gemiddelde lid" van de VGAcordis op 18 maart 2010 62 jaar wordt?
Het dus nog wel even duurt voordat het laatste lid met ouderdomspensioen is?

 
   
Brief aan leden dd 10 februari 2010 11-02-2010

Gisteren zijn 140 e-mails verstuurd en vandaag nog eens 40 brieven per post.
Van de 140 e-mails konden er 13 niet bezorgd worden, omdat de e-mail adressen niet meer bestonden (11x) of omdat de e-mail boxen vol waren (2x). De betreffende 13 personen krijgen de brief nu per post thuis gestuurd.
U wordt daarom vriendelijk verzocht om wijzigingen in e-mail adres en/of postadres door te geven aan de secretaris (secretaris@vgacordis.nl of Hogeweg 14, 6881 EC, Velp).

 
   
Contributie 2010 01-02-2010

Er zijn enkele leden die de contributie voor 2010 al hebben betaald. Verzoek van de penningmeester is om met de betaling van de contributie voor 2010 nog even te wachten. De reden is dat we op de jaarvergadering met een voorstel hierover zullen komen en dat aan de leden ter goedkeuring zullen voorleggen.

 
   
Voortzetting collectieve verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea 29-01-2010

Er is contact opgenomen met Centraal Beheer over de mededeling dat de collectieve verzekeringen beëindigd zullen worden vanwege het verdwijnen van Diolen. Aan de medewerkster is verteld dat het onbegrijpelijk is dat het collectieve contract via Diolen loopt, terwijl er nooit voor Diolen (de firma die verkocht is door Acordis) is gewerkt. Wél is er tientallen jaren voor Akzo Nobel gewerkt en later voor Acordis (de afgesplitste dochter van Akzo Nobel). Er wordt bevestigd dat dit inderdaad wel vreemd is. Het is daarom geen punt om mij onder het collectieve contract van Akzo Nobel  te plaatsen en daarmee de collectiviteitskorting veilig te stellen.
Vervolgens is verteld dat er een Vereniging van Gepensioneerden van Acordis bestaat waarvan de meeste leden ook in dezelfde situatie verkeren voor wat betreft de collectieve verzekeringen via Diolen. Door Centraal Beheer Achmea is toegezegd dat wanneer men opbelt (telefoonnummer linksboven in brief) en bovenstaand verhaal vertelt, men overgezet wordt naar de collectieve verzekering van Akzo Nobel. Het kan handig zijn om het collectiviteitsnummer van Akzo Nobel (42115) bij de hand te hebben.

 
   
Hoe verder met de VGAcordis??? 23-01-2010

De VGAcordis leidt een sluimerend bestaan. Laten we het zo, of stoppen we ermee? Het bestuur vindt dat we op een laag pitje door moeten gaan.
In de eerste helft van april zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden. In deze vergadering zal het bestuur met een aantal voorstellen komen.
Binnen enkele weken hoort u via e-mail (of brief) waar en wanneer de vergadering zal plaatsvinden en wat de agendapunten zullen zijn; onder andere wordt geprobeerd om iemand van Aegon een presentatie te laten geven over pensioenzaken en vragen te laten beantwoorden die van te voren aan Aegon zijn toegestuurd.

 
   
Correctie op "Berekening uitruilen en terugruilen voor gepensioneerden" van d.d. 12-10-2009 23-01-2010

Een van onze gepensioneerde leden heeft via het spreadsheet, waarnaar verwezen wordt bij het thema "Berekening uitruilen en terugruilen voor gepensioneerden" van 12-10-2009, uitgerekend dat hij te weinig pensioen kreeg. Aegon gaf hem (gedeeltelijk) gelijk en zal zijn pensioen verhogen. Hij kreeg gedeeltelijk gelijk omdat in de spreadsheet met de "Acordis uitruilfactor" van 0,788 werd gerekend in plaats van met de Aegon factor (0,7787). Blijkbaar is er ooit tussen Acordis en Aegon afgesproken dat alléén voor de wachtgelders de gunstigere Acordis factor wordt gebruikt. Het spreadsheet is ondertussen gecorrigeerd.

 
   
Beëindiging collectieve verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea  
Veel leden hebben van Centraal Beheer Achmea een brief  ontvangen waarin gemeld staat dat de door Diolen afgesloten collectieve verzekeringen beëindigd zullen worden met ingang van de datum waarop de contracten verlengd zouden worden. We hebben de commissie Belangenbehartiging Gepensioneerden Acordis (het voormalige bestuur van het pensioenfonds plus 2 voormalige leden van de ledenraad) gevraagd of zij wellicht een nieuw contract kunnen afsluiten voor alle gepensioneerden van Acordis. Men heeft ons beloofd een en ander uit te zoeken, o.a. zullen ze nagaan wat Aegon ons eventueel te bieden heeft.
Als dit niets interessants oplevert, zullen we als VGAcordis zelf nagaan of er mogelijk een lucratief collectief contract afgesloten kan worden met een verzekeringsmaatschappij.
Overigens is van diverse kanten informatie ontvangen dat Centraal Beheer behoorlijk duur is en dat er verzekeringsmaatschappijen zijn die, zelfs zonder collectiviteitskorting, goedkoper zouden zijn.
23-01-2010
   
Verhoging pensioenen met 1,4% per 1 januari 2010 23-01-2010

Wellicht was u vanmorgen ook blij verrast met de brief/brieven van Aegon waarin aangekondigd staat dat de pensioenen per 1 januari 2010 verhoogd zijn.
Het percentage staat niet vermeld, maar een simpele rekensommetje leert dat de verhoging 1,4% is.
Jammergenoeg vertelt Aegon er niet bij hoe men tot dit percentage is gekomen.
De verhoging bestaat uit 0,4% indexatie (inflatiecorrectie tussen september 2008 en september 2009) en 1,0% extra verhoging. Het geld voor de extra verhoging is afkomstig uit de pot geld die over bleef toen het pensioenfonds aan Aegon verkocht werd (in oktober 2008 is ook al eens 3,0% uit deze pot uitgekeerd).