VGAcordis website

 

Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Downloads
Aanmelding
Archief

OfficiŽle ledental 
171

contributie

betaald in 2021

57

(zie onder aanmelding)

 

 

 

 

Documenten m.b.t. Acordis Pensioen Fonds
1. Financieringsovereenkomst Acordis en AcPF
2. Convenant Acordis-vakbonden october 2003
3. Wervingsbrief Acordis voor deelname AcPF
4. Brief GOR over overgang van APF naar AcPF
5. Brief AcPF over indexatie 2005
6. Pensioenpeiler 2005 (CD te verkrijgen bij secretaris)
7. Pensioenreglement 2000
8. Pensioenreglement 2002
9. Statuten en Huishoudelijk reglement AcPF 2004
10. Najaarsakkoord 2003
11. Overeenkomst Acordis met AcPF
12. Brief Blaisse aan Vakbonden ivm overeenkomst
13.
 

Januari-brieven van AZL 
1. Indexatiebrief 2002
2. Indexatiebrief 2003
3. Aanpassing indexatie mei 2003
4. Indexatiebrief 2004
5. Indexatiebrief 2005
6. Indexatiebrief 2006
7. Indexatiebrief 2007
8. Indexatiebrief 2008
9. Indexatiebrief 2009
10 Indexatiebrief 2010
 

 

Informatie over de Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel 
1. VGAN Bulletin nr 1; juni 2005
2. VGAN Bulletin nr 2; sept 2005
3. VGAN Bulletin nr 3; jan 2006
4. VGAN Bulletin nr 4; feb 2006
5. VGAN Bulletin nr 5; jun 2006
6. VGAN Bulletin nr 6; sep 2006 

Informatie over MITT
1. Pensioenreglement MITT
2. CAO MITT
3. Jaarverslag Bpf Textiel
4. Jaarverslag Bpf Confectie


Informatie over Pensioen Wetgeving, PVK en DNB  
1. Pensioen en Spaarfondsenwet
2. Beleidsregels PVK
3. Brief Witteveen (PVK) over toepassing beleidsregels PVK
4. Verslag OPF congres 2004
5. Speech Welling
6. Wat is er bekend over FTK

Informatie UOV over pensioenen
1. UOV pensioennota
2. Pensioen - wat kosten de kabinetsplannen?
3. Pensioenzekerheid is een kostbaar begrip
4. Position paper VBP
5. Fiscaal raamwerk pensioenregelingen
6. Model pensioenregeling 2006


Informatie van Vakbonden over pensioenen
1. Mededelingen VMHP 2004-3
2. Bulletin MHP over indexatie


Interessante artikelen over pensioenen
1. Campina
2. ABP
3. Rendementen Pensioenfondsen 2004
4. Rentebom onder pensioenen
5. Uw pensioen is in gevaar (Elsevier 19032005)
6. Het zwarte pensioengat (Elsevier 19032005)
7. Peperdure grap (Elsevier 19032005)
8. Leiden of volgen (Elsevier 19032005)
9. Blind vertrouwen (Elsevier 19032005)
10. Voor de doe-het-zelver (Elsevier 19032005)